KA MÜŞAVİRLİK

Değerlerinize değer katar

KA MÜŞAVİRLİK

Hizmete üstün kalite

checked.svg
KA MÜŞAVİRLİK

işinizi güvene alın

MUHASEBE

Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması.Defter tutma hizmeti

VERGİ DANIŞMANLIĞI

Yerel Vergi Mevzuatına ilişkin danışmanlık ve denetim hizmetleri, Uluslararası Vergi Danışmanlık ve Vergi Planlaması Hizmetleri

DENETİM

Muhasebe iş ve işlemlerinin vergi mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi ve raporlanması, Kontrol ve Revizyon hizmetleri, Bilirkişilik hizmetleri

KA MÜŞAVİRLİK

İstanbul ATAŞEHİR'de muhasebe ve Mali Müşavirlik hizmeti vermekte olan büromuz; Müşterilerimizin muhasebe ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili beklentilerini, mevzuat çerçevesinde, mesleki sorumluluk, hassasiyet ve etik kuralları içinde tutarlı, etkin, verimli, tarafsız ve en kısa zamanda karşılamak amacı ile hizmet vermektedir. Vergi Hukukunun kalıplaşmış kurallar bütünü olmadığına inanan, sürekli değişen vergi mevzuatı ve ekonomik yaşantının bir parçası olduğuna inanmış

Sorunların çözüm yollarını ararken sorunlara çeşitli açıdan bakabilen ve pratik çözümlerle giderebileceğine inanan, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ISMMMO) ruhsatına sahip olan kuruluşumuz mevcut ve gelecek müşterilerimizin Muhasebe ve Vergi mevzuatı açısından mahremiyetinin özenle korunmasını kendisine ilke edinmiş bir ekiptir.

hakkımızda

HİZMETLERİMİZ

- Değerlerinize değer katar -

MUHASEBE

Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması.
Defter tutma hizmeti.

RAPORLAMA

Her türlü finansal raporlama ve yönetim raporları ; bütçe, nakit akış konsolidasyon tablo ve raporlarının hazırlanması (TFRS, US GAAP ve UFRS ye göre raporlama) .

BORDRO HİZMETLERİ

Ücret hesabı ve bordroların hazırlanması
SGK bildirgelerinin düzenlenmesi ve internet üzerinden beyan edilmesi .

REVİZYON

Şirket muhasebe kayıtlarının, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu'na uygunluğunun denetimi ile bu uygunluğun sağlanması konusunda danışmanlık.

ŞİRKET İŞLEMLERİ

Her tür şirket kuruluşu ile ilgili işlemlerin yapılarak,mükellefiyet tesis ettirilmesi
Olağan ve/veya olağanüstü genel kurulların T.T.K. na uygun olarak hazırlanması .

MALİ MEVZUAT

Vergi ve diğer mali mevzuattaki değişiklikler ve gelişmelerin zamanında müşterilerimize ulaştırılması ve mevzuatla ilgili konularda aydınlatılması.